Välkommen till vår skog!

Sveaskog_Logo.svg.png

Vi vill att fler får möjlighet att upptäcka Sveaskogs skogar och fina platser.

 

Utmed denna väg finns en Eremitplats som är bokningsbar och lämplig för ett campingfordon att campa på. Bokningen görs i appen som du kan ladda ner i GooglePlay eller AppStore eller direkt på webben www.eremit.app

Genom att göra platser bokningsbara kommer fler människor få möjlighet till en bra campingupplevelser i våra skogar. Sveaskog tar en avgift för bokningen för underhåll av vägar samt tillsyn och skötsel av platsen.

Sveaskog tillåter enbart bokning av motordriven camping i maximalt 2 dygn.

Ordningsregler:

  • All camping med motordrivet fordon måste bokas.

  • Respektera allemansrätten och eldningsregler.

  • Ta med skräp och lämna platsen utan att lämna några spår efter dig. 

  • Ingen körning i terrängen.

För frågor kontakta: Axel Hjelmer - 070-213 23 55